PODNIKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM NABÍZÍME VÝRAZNÉ VELKOOBCHODNÍ SLEVY, POPTEJTE U NÁS!

2 ks - SAFECARE COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST KIT (SWAB) - NOS - PRO SEBETESTOVÁNÍ 2 ks respirátorů zdarma

Kód: 9267
K testu respirátor zdarma NA SEZNAMU MZČR Proplácí pojišťovna 2ks
74 Kč / balení
Skladem (90 balení)

39 Kč/ks -

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Saliva) Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd

- DPH prominuto dle rozhodnutí Ministerstva financí. Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji. 

- Výrobce antigenních testů pro které vydalo ministerstvo výjimku podle §4 odst.8 nařízení vlády č.56/2015Sb.
- Naše společnost získala svou samostatnou výjimku podle §4 odst.8 nařízení vlády č.56/2015Sb.

Aktuální informace ohledně proplácení samotestů pojišťovnami naleznete zde:

https://www.samotesty-covid.cz/

Jak postupovat pro zpětné proplácení naleznete zde (pozor MPO často aktualizuje tyto pokyny)

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/

Detailní informace

Detailní popis produktu

Sada testů na detekci Covid-19 ze vzorků odebraných ze slin u jedinců podezřelých z nákazy coronavirem Covid-19. Výsledek do 10min.

Už žádné fronty, diskomfort, ztráty času a tisíce korun za jeden test.

Rychlá identifikace nemocného na pracovišti i jinde a jeho izolace zabrání rozšíření nákazy uvnitř firem a rodin. 

 

Rychlý test na detekci Antigenu Covid-19 je imunologický test pro kvalitativní detekci specifických antigenů SARS-COV-2 přítomných v člověku. Výsledek do 15 minut.

Používejte u jedinců podezřelých z nákazy coronavirem Covid-19. Antigen je obecně detekovatelný ve vzorku orofaryngeálních slin během akutní fáze infekce.

Tyto testy splňují veškeré zákonné požadavky pro uvedení na trh EU a mimo jiné jsou uvedeny na seznamu schválených Antigenních testů prestižního německého Spolkového institutu pro léky a zdravotnické prostředky.

Balení 2 ks - obsahuje:

- Jednotlivě zabalená testovací kazeta
- Extrakční zkumavka
- Extrakční pufr
- Stojánek na zkumavky
- Plastový trychtýřek
- Příbalový leták

Vlastnosti:

 • Relativní citlivost/senzitivita: 98,50%   
 • Relativní specifita: 99,45 %
 • Celková hodnota: 99,05%

 

Účel použití:

 • COVID-19 Antigen - sada slinných rapid testů je laterální imunotest na detekci antigenů SARS-COV-2   od osob podezřelých z nákazy coronavirem COVID-19 nacházející se ve slinách člověka.
  Souprava COVID-19 antigenních sIinných rapid testů nerozlišuje mezi SARS-CoV a SARS-CoV-2.
 • Výsledky osvědčují identifikaci antigenu nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2.  
 • Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekci ani souběžnou infekci jinými viry.
 •  Negativní výsledky by měly být brány v úvahu v souvislostech s nedávnými expozicemi pacienta, anamnézou a přítomnosti klinických příznaků a symptomů
  shodných s COVID-19.
 • Rapid test na antigen COVID-19 je určen pro laické použití k sebetestování na onemocnění COVID-19, detekovaný antigen nemusí být jednoznačnou příčinou nemoci.

Varování a opatření:

 • Nepoužívejte po datu expirace. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen nebo otevřen,
 •  Nejezte, nepijte a nekuřte v místě, kde se manipuluje se vzorky nebo
  soupravami,
 • Dodržujte zavedená preventivní opatření proti mikrobiologickému nebezpečí.
 • Noste ochranný oděv jako jsou laboratorní pláště, jednorázové
  rukavice a ochranné brýle během testování vzorků.
 • Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.
 •  Extrakční pufr obsahuje soIný roztok. pokud se roztok dostane do
  kontaktu s pokožkou nebo očima, pokožku důsledně omyjte a oči
  propláchněte velkým množstvím vody.
 • Použitý testovací materiáI zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Skladování:

Nepoužité testovací kazety skladujte při 4°C - 30°C. Pokud jsou
skladovány při 4°C - 30°C, zajistěte, aby byty testovací kazety přivedeny
před použitím na pokojovou teplotu. Testovací kazeta je stabilní do
data expirace vytištěném na neporušeném obalu. Chraňte sadu před
mrazem a teplotou nad 30°C.

Odběr vzorku a postup zkoušky:

 

Omezení testu:

1. Test by měI být používán pro detekci antigenu SARS-CoV-2, nikoli
pro jiné viry nebo patogeny.

2. Tento test detekuje životaschopný (živý) i neživotaschopný
SARSCoV- 2. Výkon testu závisí na množství viru [antigenu) ve vzorku
a může i nemusí korelovat s výsledky virové kultivace provedenými na
stejném vzorku.

3. Učinnost byla hodnocena pomocí postupů uvedených v této
příbalové informaci. Úpravy těchto postupů mohou změnit účinnost
testu.

4. Negativní výsledek testu se může objevit, pokud je hladina antigenu
ve vzorku pod detekčním limitem testu. Pokud je výsledek testu
negativní, ale klinické příznaky přetrvávají, doporučuje se provést
další testování pomocí jiných klinických metod.

5. Negativní výsledky testů nemají vztah k jiným neSARSovým virovým
nebo bakteriálním infekcím.

6. Pozitivní a negativní prediktivní hodnoty jsou vysoce závislé na
prevalenci. Falešné pozitivní výsledky testů jsou pravděpodobnější v
obdobích nízké aktivity COVID, kdy je prevalence střední až nízká.

7. Falešné negativní výsledky se mohou objevit, pokud je vzorek
nesprávně odebrán, přepraven nebo se s ním nevhodně manipuluje,

8. Děti mají sklon k šíření viru po delší dobu než dospělí, což může mít
za následek rozdíly v citlivosti mezi dětmi a dospělými.

9. Je-li nutná diferenciace konkrétních virů a kmenů SARS, je nutné po
konzultaci se státními nebo místními úřady veřejného zdraví provést
další testování.

Výrobce rapid testů SAFECARE BIOTECH získal pověst prémiové značky známé pro výjimečnou kvalitu, konzistenci a inovaci. Jejich produktové řady se pyšní širokou škálou výrobků od testů na infekční nemoci, testů na detekci drog a alkoholu v moči i ve slinách, testů prověřujících bezpečnost potravin, těhotenských testů až po testy kardiomarkerů a nádorových markerů.